Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Maksilla Ameloblastik Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Maksilla Ameloblastik Karsinomu: Olgu Sunumu

Özkan S., Arslan N., Turanlı M., Dursun E., Çetin O.

Ameloblastik karsinoma, oldukça nadir görülen odontojenik bir tümördür. Primer, rekürrent veya metastatik ameloblastomada, metastaz olsun veya olmasın histolojik olarak malignansi bulgularını bulundurmasıyla karakterizedir. Bu makalede, maksilla ameloblastik karsinomlu 51 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuş ve tümörün güncel bilgileri tartışılmıştır. Olgunun manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde muayene bulgularıyla uyumlu: sol maksiller sinüsü ve sert damak sol yarısını tutan; maksiller kemik palatinmalar proseste, maksiller sinüs inferior-lateral-posterior duvarlarında ve pterigoid proseslerde destrüksiyona neden olan; pterigoid fossayı dolduran; medial pterigoid kasa ve lateral pterigoid kas anterioruna invazyon gösteren; masseter komşuluğundaki yağ dokusuna uzanan; posteriorda sol orbital inferior duvarıyla yakın komşuluk gösteren; içerisinde molar diş bulunan, lobule konturlu, düzensiz sınırlı, yaklaşık 5.5x4x3.5 cm boyutlarında solid kitle lezyonu belirlenmiştir. Olguya sol genişletilmiş total maksillektomi operasyonu ve postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Olgu yakın takip edilmekte olup kısa dönemde rekürrens ve metastaz izlenmemiştir. Çene kemiklerinde kitle ile gelen olgularda, ameloblastomaya göre daha az sıklıkta izlenmesine rağmen, daha agresif cerrahi tedavi gerektirmesi, rekürrens ve metastaz özellikleri nedeniyle ameloblastik karsinoma ayrıcı tanıda düşünülmelidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:164-169

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale