Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2001 » Primer Laringeal Amiloidoz: Olgu Sunumu
 

Primer Laringeal Amiloidoz: Olgu Sunumu

Gökler A., Akın İ., Çelik H., Kaplan T.

Lokalize laringeal amiloidoz tüm benign larinks tümörlerinin %1'den azını oluşturan nadir ve benign bir neoplazidir. Bu lezyonların klinik özellikleri tam belirlenmemiştir ancak laringeal amiloidoz monoklonal hafif zincir depozisyonu ile karakterize bir lokalize amiloidoz formu olarak düşünülür. Larinks amiloidozu çoklukla sekonderdir ve her vakada bu durum araştırılmalıdır. Teşhis için çeşitli histokimyasal boyamalar kullanılır. Bunlardan en spesifik olanı "Kongo kırmızısı" dır. Ayırıcı tanıdaki zorluklar nedeniyle nadir olmayarak tekrar biyopsi gerekebilir. Semptomatik olduğunda cerrahi yaklaşım gerekir. Cerrahi endoskopik olabilir. Büyük supraglottik kitlelerde eksternal supraglottik yaklaşım gerekebilir. Laringeal amiloidoz frajil ve kanamalıdır. Bu sebeple entübasyon sırasında kanama olabilir. Yıllar sonra rekürrensler olabilir ve uzun dönem takip önerilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:9 S:3 Syf:170-172

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale