Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Koklear İmplantasyon: Seçim Kriterleri, İntraoperatif Ve Postoperatif Bulgularımız
 

Koklear İmplantasyon: Seçim Kriterleri, İntraoperatif Ve Postoperatif Bulgularımız

Erkam Ü., Kocatürk S., İncesulu A., Çakmakçı E., Vural M.

Koklear implantasyon ileri derecede işitme kaybı olup konvansiyonel işitme cihazlarından yarar görmeyen hasta grubunda uygulanan ve uygun seçilmiş adaylarda başarılı sonuçların alındığı bir yöntemdir. İşitme engelinin sıklıkla görüldüğü ülkemizde son yıllarda giderek artan sayıda koklear implant uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizdeki koklear implant uygulamalarına ait deneyimlerimizin paylaşılmasıdır. Kliniğimizde Nisan 1999-Aralık 2001 tarihleri arasında 83 hastaya çok kanallı koklear implant uygulanmıştır. 46 erkek ve 37 kadından oluşan hasta grubunun yaş ortalaması 16.67± 15.7 dir (en küçük 2 -en büyük 63). 50 çocuk 33 erişkinden oluşan hasta grubunda ortalama işitme kaybı süresi erişkin grupta 9.32±8.8 yıl, çocuk grubunda 4.79±2.5 yıldır. Bu hasta grubunun %52'sinde tespit edilen konjenital idiopatik işitme kaybı en sık görülen etyolojik faktördür. Hastalara preoperatif yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapılmış ve sonuçlar intraoperatif bulgularla karşılaştırılmıştır. Hastaların tümünde transmastoid fasial reses yoluyla çok kanallı koklear implant uygulanmıştır. Bu makalede intraoperatif bulgular, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:1 Syf:1-7

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale