Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Posterior Semisirküler Kanal Orijinli Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo'da Modifiye Epley Manevrasının Etkinliği
 

Posterior Semisirküler Kanal Orijinli Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo'da Modifiye Epley Manevrasının Etkinliği

Erkam Ü., Yardımcı S., İncesulu A., Kurukahvecioğlu S., Kuran G.

Posterior semisirküler kanal orijinli benign paroksismal pozisyonel vertigolu (p-BPPV) 25 hastanın (15 kadın, 10 erkek; yaş ortalaması: 38.7) dahil edildiği bu prospektif çalışmada modifiye Epley manevrasının tedavideki etkinliği değerlendirildi. Hastalara tanı, öykü ve Dix-Hallpike testinde tipik özellikleri olan nistagmusun görülmesiyle konuldu. Hastalardan şikayetlerinin yaşamlarına olan etkilerini skorlamaları istendi. Hastalara tanı konulduğu anda modifiye Epley manevrası uygulandı ve 10 gün boyunca uyulması gereken talimatlar verildi. Manevra uygulamasını takip eden 10. gündeki ilk ve 1. aydaki ikinci kontrolde hastaların yaşam kaliteleri tekrar skorlandı. Ek olarak ikinci kontrolde Dix-Hallpike manevrası ile nistagmus araştırıldı. Sadece 1 hastada ikinci manevra uygulamasına ihtiyaç duyuldu. Şikayetlerin tamamen ortadan kalkması ve provakatif manevrada nistagmusun bulunmaması tam başarı olarak tanımlandı ve ikinci kontrolde %96 oranında tam başarı elde edildi. Ortalama olarak 9 ay takip edilen hastalardan birinde rekürrens gözlendi.Tedavi sonrasında hastaların yaşam kalitelerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde iyileşme saptandı. Sonuç olarak modifiye Epley manevrası p-BPPV'lu hastaların tedavisinde yüksek oranda başarı sağlamaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:1 Syf:8-15

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale