Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Kafa Travmaları Sonrası Gelişen Paranazal Sinüs Hematomlarının Enfeksiyon Oluşumundaki Önemi+
 

Kafa Travmaları Sonrası Gelişen Paranazal Sinüs Hematomlarının Enfeksiyon Oluşumundaki Önemi+

Fişenk F., Döşemeci L., Ağırdır B., Güney K., Balkan E.

Maksillofasial fraktürlerin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan paranazal sinüs hematomu ve buna sekonder bir enfeksiyonun gelişebileceği hakkındaki çalışmalar yetersizdir. Maksillofasial travma sonrası yoğun bakımda yatırılarak takip ve tedavi edilen ve takiplerinde yüksek ateşi olan, üriner ve solunum sistemi enfeksiyon bulguları olmayan 20 hastaya paranazal BT(bilgisayarlı tomografi) çekilmiş ve ateş takibi yapılmıştır. Çekilen BT'lerinde paranazal sinüs hematomu olan hastalara inferior meatus yoluyla intranazal antrostomi yapılarak elde edilen klinik örnekten kültür yapılmıştır. Daha sonra antibiyogram sonuçlarına uygun antibiyotik seçilip tedaviye eklenmiş ve ateşin kontrol altına alındığı gün her hasta için ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışmamızda alınan kültürlerin hepsinde üreme olmuş ve özellikle 9 olguda (%45) Pseudomonas spp. ve Enterobacter spp. gibi birçok antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar saptanmıştır. Kafa travmaları sonucu gelişen maksillofasial fraktürlerde, paranazal sinüsler içine olabilecek kanamaların, özellikle maksiller sinüs hematomlarının, travmalar sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda bakteriler için çok elverişli bir ortam olabileceği her zaman için düşünülmelidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:1 Syf:29-31

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale