Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Frontal Osteomlarda Osteoplastik Flep Yöntemi Sonuçlarımız
 

Frontal Osteomlarda Osteoplastik Flep Yöntemi Sonuçlarımız

Gökler A., Akın İ., Tezel Z., Çelik H.

Kliniğimizde Ocak 1994 ile Aralık 2000 tarihleri arasında frontal osteom nedeniyle osteoplastik flep yaklaşımı ile eksizyon uygulanan 13 vakayı gözden geçirdik. Cerrahi endikasyonlarımız semptomatik ve/veya komplike frontal sinüs hastalığı; osteoma bağlı kronik frontal sinüzit ve kronik baş ağrısına yol açan frontal osteomlar olarak belirlendi. Operasyonlar sırasında komplikasyon olmadı.Erken postoperatif dönemde minör komplikasyonlar izlendi. En sık görüleni şiddetli baş ağrısı idi. Hastaların hepsinin postoperatif kontrolleri yapıldı. Bir hastada rekürrens saptandı. Başka bir hastada rekürren sinüzit nedeniyle fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Çalışmamızda yöntem sonuçlarımızı değerlendirip literatür desteğiyle birlikte daha iyi sonuç alınabilmesi için önerilerimizi sunduk.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:1 Syf:32-37

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale