Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Yassı Hücreli Larenks Kanserinde Klinik Ve Histopatolojik Parametrelerin Sağkalım Ve Boyun Metastazı İle İlişkisi
 

Yassı Hücreli Larenks Kanserinde Klinik Ve Histopatolojik Parametrelerin Sağkalım Ve Boyun Metastazı İle İlişkisi

Akın İ., Özağaç A., Erdoğan M., Çelik H., Kaplan T., Eroğlu Ş.

Bu çalışmada larenks kanserli hastalarda tedaviyi en iyi yönlendirecek parametre veya parametreleri araştırmayı amaçladık. 39 olgu retrospektif olarak çalışıldı. İncelenen parametreler; diferansisyon, T evresi, N evresi, TNM evresi, boyut, yaş, yerleşim, preoperatif trakeotomi, boyun metastazı ve ekstrakapsüler yayılım idi. Orta derece diferansiasyon, T3 evresi, palpabl nod varlığı, TNM 3.evre, 2cm'den büyük boyut, 60'tan büyük yaş, boyunda metastatik nod varlığı, ekstrakapsüler yayılım olması, supraglottik yerleşim, preoperatif trakeotomi varlığı oransal olarak daha kısa sağkalıma sebep olmakla birlikte değişkenlerin alt grupları ve biribirleri arasında sağkalıma etki açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Herbiri için p > 0.05). Parametreler arası etkileşimi gözönüne alan çok değişkenli analizde boyun metastazı ile anlamlı pozitif korelasyon gösteren tek bağımsız parametre " palpe edilebilen nod varlığı" idi (p<0.05). KBB hekimi kanserli bir hastada boyun muayenesi için, en az primer tümör muayenesine harcayacağı kadar zaman harcamalı ve özen göstermelidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:1 Syf:

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale