Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Parotis Kitleleri Ve Tedavi Yaklaşımımız
 

Parotis Kitleleri Ve Tedavi Yaklaşımımız

İkincioğulları A., Ünal A., Tuncel Ü., Arda H.N., Yılmaz Y.F.

Kliniğimizde 1994-2000 yılları arasında parotis bezinde kitle nedeniyle opere edilen 65 hasta çeşitli yönleriyle incelenmiştir. 65 hastanın 27'si erkek, 38'i kadındı ve yaşlan 17 ile 66 arasında değişmekteydi. Hastaların semptomlarının ortaya çıkış süresi 2 ay ile 12 yıl arasında idi. En sık görülen semptom parotis bölgesinde şişlikti. Benign kitleli hastalar bize başvurduğunda %18.5 oranında yumuşak kitle, %24.1 oranında sert kitle, %88.9 oranında mobil kitle, % 9.3 oranında hızlı büyüyen kitle bulgusu olduğu gözlemlendi. Malign tümörlü hastaların başvuru muayenelerinde ise %90.9 sert kitle, %63.6 fikse kitle, %27.3 ağrılı kitle saptandı. %45.5 hastada lenfadenopati, %54.5 hastada ise son 1 senede ortaya çıkan hızlı büyüme mevcuttu. Histopatolojik klasifikasyon % 76.9 benign (50 hasta), % 23.1 malign (15 hasta) tümör olarak geldi. Bütün benign tümörler göz önüne alındığında benign mikst tümör %60.0 insidans ile ilk sırada idi. Diğer benign tümörlerden, Warthin tümörü vakaların %10.0'unda, lipom %8.0'inde, benign lenfoepitelyal kist %4.0'ünde, monomorfik adenom %4.0'ünde, myoepitelyoma %4.0'ünde, dermoid kist %2.0'sinde görüldü. Malign tümörlerden epidermoid karsinom vakaların % 33.3'ünde, lenfoma %26.6'sında, malign mikst tümör %13.3'ünde, malign melanom metastazı % 6.7'sinde, mukoepidermoid karsinom %20'sinde görüldü. 47 hastaya süperfisyal, 8 hastaya da total parotidektomi yapıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:1 Syf:

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale