Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Menıere Hastalığında Ventilasyon Tüpü Yolu İle İntratimpanik Gentamisin Uygulaması
 

Menıere Hastalığında Ventilasyon Tüpü Yolu İle İntratimpanik Gentamisin Uygulaması

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Turgut S., Alkan S., Ünlü M., Akgül G.

Meniere hastalığı tanısı konulan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen olgularda intratimpanik gentamisin uygulamasının sonuçları araştırıldı. Meniere hastalığı tanısı konulan 20 hastaya ventilasyon tüpü yolu ile 0.5 ml (20 mg) gün aşırı 3 kez toplam doz 60 mg olacak şekilde intratimpanik gentamisin tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası 6-16 ay süre ile takip edilen olguların baş dönmesi ve işitmelerindeki değişiklikler Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi (AAO-HNS)'nin 1985 de belirlediği kriterlere göre kaydedildi. İntratimpanik gentamisin tedavisi olguların % 50'sinde tam, % 25'inde ise belirgin vertigo kontrolü sağlarken, % 10 olguda işitmenin kötüleştiği görüldü. Sonuç olarak intratimpanik gentamisin uygulaması büyük oranda işitmeyi koruyarak vertigoyu düzeltmekte ve Meniere sendromunun semptomatik tedavisinde önemli bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:63-66

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale