İzole Sfenoid Sinüzit

Akbaş Y., Özcan C., Görür K.

Sfenoid sinüzit çoğu zaman ayrı bir hastalık olmayıp, posterior etmoid sinüzitin tutulumu sonucu oluşur. İzole sfenoid sinüzit nadir bir hastalık olup teşhisinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Semptomların non-spesifik olması nedeniyle tedavisindeki gecikmeler ciddi ve hayati komplikasyonlara neden olabilmektedir. Endoskopik muayene, Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonansın yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile izole sfenoid sinüzit tanısında artış olmaya başlamıştır. Bu çalışmada izole sfenoid sinüzit tanısı konan 8 hastanın semptomları, etiyolojik faktörleri, teşhis ve tedavi yöntemleri değerlendirildi. Hastalara parenteral antibiyotik tedavisi yapıldı. Tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyen bir hastaya endoskopik sfenoidotomi yapıldı. Hastaların tamamı komplikasyonsuz ve sekelsiz olarak iyileşti. İzole sfenoid sinüzit erken tanı ve agresif tedavi ile komplikasyonsuz olarak iyileşebilen bir hastalıktır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:67-71

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale