Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Globus Farengeus Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü
 

Globus Farengeus Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü

Yorulmaz İ., Özlügedik S., Özgürsoy O. B.

Globus farengeus, Kulak Burun Boğaz hekimlerinin sık karşılaştığı, ancak etyolojisi tam olarak anlaşılamadığı için tanı ve tedavi yaklaşımının değişken olduğu bir semptomdur. Etyolojisinde uzun yıllar psikosomatik bozuklukların rol oynadığı düşünülmüştür. Son yıllarda yapılan çalışmalar, özefageal dismotilite, üst özefageal sfinkter hipertonisitesi, tiroid hastalıkları ve larengofarengeal reflünün (LFR) globus farengeusa neden olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Globus farengeusun organik etyolojisinde LFR'nin ne oranda sorumlu olduğuna dair veriler değişkendir. Bu çalışmaya LFR ile ilişkili semptomları olan ve bu semptomlarını açıklayabilecek başka bir patoloji bulunamayan toplam 112 hasta alınmış, hastalara iki kanallı, 24-saatlik özefageal pH monitorizasyonu incelemesi yapılmıştır. Çalışmada globus farengeus yakınması ile başvuran 40 hastada LFR insidansı ve reflü parametreleri incelenmiş, bu hastaların asit reflü atağı sayı ve süre yüzdelerine ait parametreleri globus dışındaki üst solunum ve sindirim sistemi irritasyonu semptomlarıyla başvuran ikinci bir gruptaki 72 hastanın verileri ile karşılaştırılmıştır. Globus farengeusu olan hastaların %50'sinde LFR saptanmıştır. Her iki gruptaki hastaların incelenen reflü parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar, globus farengeus yakınması olan hastaların yarısında LFR'nin bu semptomdan sorumlu olabileceğini; ancak semptom farklılığını yaratan etkenin asit reflü ataklarının süre ve sayısı olmadığını göstermektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:72-75

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale