Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Boyun Diseksiyonlarında Frozen Kesit Biyopsinin Güvenilirliği
 

Boyun Diseksiyonlarında Frozen Kesit Biyopsinin Güvenilirliği

Katılmış H., Öztürkcan S., Hakkı A., Özdemir İ., Akyıldız S.

Amaç: Boyun diseksiyonu sırasında alınan frozen kesit incelemeleri ile postoperatif dönemdeki parafin kesit patoloji sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada peroperatif frozen kesit incelemelerinin sensitivitesi ve spesifitesi araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada; hastalara uygulanan boyun disseksiyon tipleri radikal, fonksiyonel, lateral ve supraomohyoid boyun disseksiyonlarıdır. Gönderilen boyun diseksiyon materyallerindeki lenf nodlarının frozen kesit için seçimi, büyüklük, renk değişikliği ve kıvamı gibi özellikleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Frozen kesit sonucu benign ise yapılmış olan selektif boyun disseksiyonu yeterli bulunmuş, malign ise ilaveten posterior üçgen disseksiyonu da yapılarak fonksiyonel boyun disseksiyonuna dönüştürülmüştür. Daha sonra aynı meteryallerin parafin kesitleri yapılmış ve frozen kesit sonuçları ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: 229 boyun diseksiyon materyalindeki toplam 789 adet lenfatik bölgenin frozen ve parafin kesit sonuçları incelenmiştir. Frozen kesit sonuçları incelendiğinde sol boyunda 346 materyal benign, 23 materyal malign, sağ boyunda 395 adet materyal benign, 25 adet materyal malign olarak gelmiştir. Kalıcı parafin kesit incelemelerinde elde edilen sonuçlarda ise sol boyunda 338 materyal benign, 31 materyal malign, sağ boyunda 393 materyal benign, 27 materyal malign olarak izlenmiştir. Yanlış negatiflik oranı % 1,75 olarak bulunmuştur. Yanlış pozitiflik oranı % 6,25 tir. Frozen kesit incelemelerinin spesifitesi % 94 olurken sensitivitesi % 78 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre servikal lenf nodu metastazını tesbit etmede frozen kesit incelemeleri güvenilir bir yöntem olarak uygulanabilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:85-88

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale