Dev Konka Bulloza

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Ural A., Atilla M. H., Uslu S.S.

Konka bulloza, orta konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanır. Lateral nazal duvarın sık rastlanan bir anatomik varyasyonudur. Çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte ostiomeatal kompleks ve nazal septumla olan ilişkisine ve büyüklüğüne bağlı olarak semptomatik olabilirler. Bu semptomlar arasında nazal obstrüksiyon, postnazal akıntı ve baş ağrısı sayılabilir. Tanısında ve tedavi planlanmasında çoğunlukla paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi yeterli olmaktadır. Tedavisi, orta konkanın lateral parsiyel rezeksiyonu şeklindedir. Bu yazıda tek taraflı masif pnömatize konka bulloza vakası sunulmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:89-92

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale