Dev Konka Bulloza

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Ural A., Atilla M. H., Uslu S.S.

Konka bulloza, orta konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanır. Lateral nazal duvarın sık rastlanan bir anatomik varyasyonudur. Çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte ostiomeatal kompleks ve nazal septumla olan ilişkisine ve büyüklüğüne bağlı olarak semptomatik olabilirler. Bu semptomlar arasında nazal obstrüksiyon, postnazal akıntı ve baş ağrısı sayılabilir. Tanısında ve tedavi planlanmasında çoğunlukla paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi yeterli olmaktadır. Tedavisi, orta konkanın lateral parsiyel rezeksiyonu şeklindedir. Bu yazıda tek taraflı masif pnömatize konka bulloza vakası sunulmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:89-92

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale