Rinolithiasis

Oğuz H., Samim E., Şafak M.A., Özdek A., Tarhan A.E.

Rinolit nasal kavitedeki kalsifiye benign kitleler olup düz radyogramlarda nazal kavitedeki bu kalsifik görüntü tanıya götürücüdür. Genellikle hastalarda tek taraflı burun tıkanıklığı ve kötü kokulu akıntı öyküsü mevcutken bazen de hastalar asemptomatik olabilir. Bu çalışmada kliniğimizde takibi yapılan beş vaka literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:93-96

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale