Eagle Sendromu: Olgu Sunumu

Özlüoğlu L., Yavuz H., Akkuzu B., Çakmak Ö.

Stiloid proses elongasyonu toplumda sık rastlanılan fakat çok az kişide semptomatik olan bir patolojidir. Boğazda yabancı cisim hissi, kulağa ve boyuna yayılan ağrı gibi şikayetler oluşturur ve çoğunlukla yanlış tanılar konularak tedavi edilmeye çalışılır. Makalede stiloid proses elongasyonu nedeniyle transoral yoldan ameliyat edilmiş bir vaka sunulmuştur. Klinik görünümü tipik olan bu vaka dolayısıyla stiloid prosesin embriyolojisi, anatomisi ile hastalığın tarihçesi, semptomları, ayırıcı tanısı ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:97-101

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale