Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Tümör İnvazyonunda Karotid Arterin Segmenter Rezeksiyonu Ve Politetrafloroetilen İle Greftlenmesi
 

Tümör İnvazyonunda Karotid Arterin Segmenter Rezeksiyonu Ve Politetrafloroetilen İle Greftlenmesi

Özlüoğlu L., Yavuz H., Yılmazer C., Çakmak Ö., Yoloğlu Z., Kızıltan T.

Baş boyun tümörlerinde karotid artere tümör invazyonu, pek çok yazar tarafından hala inoperabilite kriteri olarak edilmektedir. Beş yıllık yaşam şansını %10 un altına düşüren bu durumda hayatta kalımı uzatmanın en etkili yolu karotid arterin segmenter rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonudur. Burada sunduğumuz 65 yaşında erkek hastada rekürren larinks epidermoid karsinomunun karotid artere invazyonu nedeniyle planlı sağ radikal boyun diseksiyonu, segmenter karotid arter rezeksiyonu ve polytetrafluoroetylene ile rekonstrüksyon yapılmıştır. Postoperatif dönemde nörolojik defisit ve yara enfeksiyonu gelişmemiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:2 Syf:102-106

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale