Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Normal İşitmeye Rağmen Ard Alan Gürültüsünde Konuşmayı Anlama Problemi: Takip Çalışması Sonuçları
 

Normal İşitmeye Rağmen Ard Alan Gürültüsünde Konuşmayı Anlama Problemi: Takip Çalışması Sonuçları

Güven A., Mutlu M.

Normal işitme eşik değerlerine rağmen ard alan gürültüsünde konuşmaları anlama şikayetinin işitme sisteminin hangi bölümünden kaynaklandığının bir dizi davranış testleri kullanarak araştırıldığı bu çalışmada 20-47 yaş arasında normal işitmesi olan 41 kişi iki grupta test edilmiştir. Kontrol Grup, normal işitmesi olan ve gürültüde konuşmaları anlama şikayeti olmayan 20 kişi, Problem Grup ise normal işitme eşik değerlerine rağmen ard alan gürültüsünde konuşmaları anlama yakınması olan 21 kişiden oluşmuştur. Deneklere davranış testlerinden saf ses ve yüksek frekans eşik, maskeleme düzeyi farkı, ve gürültüde konuşmayı ayırdetme testleri ile orta kulak basıncı ve akustik stapes kas refleksi testlerini içeren immitansmetrik değerlendirmeler yapılmıştır. Varyans analizi kullanılarak yapılan analizlerde iki grup arasında saf ses eşik testlerinde ve saf ses ortalaması değerlerinde her iki kulak için anlamlı farklılıklar bulunmuştur. İlk çalışmadan üç yıl sonra, ard alan gürültüsünde konuşmayı anlama probleminin olası bir tüy hücresi harabiyetinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılması için takip çalışması yapılmıştır. Takip çalışmasında ilk çalışmaya katılan her iki gruptan sekizer kişiye ulaşılmış ve bu kişilerin saf ses eşik testleri tekrarlanmıştır. Eşleştirilmiş -örneklem t-test kullanılarak yapılan analizlerde her iki grupta da birinci ve ikinci uygulama zamanları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar olası bir dış ve iç tüy hücresi harabiyeti yönünden tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:119-124

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale