Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Hareket Hastalığında Elektronistagmografi'nin Değeri
 

Hareket Hastalığında Elektronistagmografi'nin Değeri

Kirazlı T., Bilgen C.

Hareket hastalığı (HH), sağlıklı kişilerde, alışık olmadıkları şiddette veya şekildeki hareketli ortamlarda geçici olarak oluşan başdönmesi veya dengesizlik yakınmalarının eşlik ettiği otonomik semptomları içeren klinik bir tablodur. Bu hastalığa yatkınlığı belirlemeye yönelik yeterince sensitif ve spesifik bir tanı metodu yoktur. Bu çalışmada, HH'a yatkınlığı sorgulama ile ortaya konmuş olan 16 hastanın elektronistagmografi bulguları, sağlıklı 20 kontrol bireyinden elde edilen bulgularla karşılaştırıldı. Okülomotor testler (sakkadik, optokinetik ve oküler izleme testleri), dinamik ve statik pozisyonel testler açışından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ancak, çalışma grubunda uygulanan kalorik testte, 30°C uyaranla nistagmik yanıtın yavaş fazının maksimum hızının değeri sağda 76.1±1°/sn, solda 75.5±8°/sn; 44°C uyaranla sağda 89.2±5°/sn, solda 91.4±5°/sn olarak saptandı. Kontrol grubunda bu değerler; 30°C uyaran için sağda 31.4±3°/sn, solda 32.6±3°/sn; 44°C uyaran için sağda 41.2±3°/sn, solda 42.3±2°/sn idi. İki grubun değerlerinin istatistiksel olarak farklı olduğu saptandı (p<0.05). Bu bulgular ışığında; kalorik testte saptanabilen simetrik vestibüler hiperreaktif yanıtların, oto-nörolojik muyane veya diğer yöntemlerle patolojik özellik taşımayan kişilerde saptanması, HH'a yatkınlığın göstergesi olabileceği sonucuna varılabilir. Başdönmesi ve dengesizlik yakınmalarının ayırım tanısında, bu klinik tabloyu da değerlendirmeye almak uygun olacaktır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:125-130

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale