Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Glokomlu Hastalarda Endolenfatik Hidrops Araştırması
 

Glokomlu Hastalarda Endolenfatik Hidrops Araştırması

Yılmaz B., Gürsel A . O., Koç A.K.

Primer açık açılı glokom ve Meniere hastalığının fizyopatogenezi benzerdir. Her iki hastalıkta da sıvı ekskresyonunda anormallik vardır. Bu prospektif çalışma bu benzerlikten yola çıkarak 30 primer açık açılı glokom tanısı almış hastayla yapıldı. Hastaların 13 ü erkek 17 kadındı. Yaşları 25-60 arasında değişmekteydi. Glokom tanı süreleri ise 2 ay ile 15 yıl arasında değişmekteydi. Bu hastalara odyovestibüler sistem muayenesinide içeren kapsamlı bir otolojik muayene yapıldı. Baş dönmesi anemnezi olan 5 hastaya kalorik test uygulandı. Çalışmaya katılan tüm hastalara pür ton odyometri uygulandı. Hastaların rutin otolojik muayeneleri normaldi. Hastalara uygulanan odyometri sonuçları ise hastaların yaşına uygun genel toplum standartları içinde saptandı. 5 hastaya uygulanan kalorik test sonuçları da normal olarak değerlendirildi. Sonuç olarak bu prospektif çalışmada primer açık açılı glokom ile Meniere hastalığının birlikteliğini düşündürecek bir bulgu saptanamadı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:131-135

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale