Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Horlama Epidemiyolojisi
 

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Horlama Epidemiyolojisi

Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E.

Horlama erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sık rastlanılan bir şikayettir. Bu çalışmada, ilköğretim çağındaki çocuklarda horlama prevalansını saptamak ve üst solunum yollarında horlama ile ilişkili olabilecek yapısal patolojileri değerlendirmek amacıyla Kahramanmaraş Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda öğrenime devam eden ilköğretim çağındaki öğrenciler arasında 2001 yılı mart-haziran döneminde tarama yapıldı. Yaşları 7 ile 16 arasında değişen 186'sı kız, 612'si erkek toplam 798 çocuk horlama açısından sorgulandı. Horlama olup olmadığı, çocukların kendilerinden, öğretmenlerinden veya aynı odayı paylaşan arkadaşlarından öğrenildi. Çocuklardan 47'sinin horladığı tespit edildi. Bu 47 olgudan, 33'ünde büyük (%70.2), 6'sında orta (%12.8) ve 8'inde de küçük (%17) adenoid dokusu saptandı. Horlama prevalansı tüm yaş grupları göz önüne alındığında %5,9 idi. Küçük yaş grubunda (7-12 yaş arası) horlama prevalansı %8 olarak saptandı ve horlayanlarda, büyük yaş grubuna göre (%42.9) daha çok sayıda çocukta (%92.3) büyük adeniod dokusu mevcuttu. Büyük yaş grubunda ise horlama prevalansı %4,5 olarak saptandı. Yaş grupları arasındaki horlama prevalansı farkı istatistiki olarak anlamlıydı. Sonuç olarak horlama küçük yaş gruplarında daha yaygındır ve bu tıkayıcı adenoid dokusu ile ilişkili gibi görünmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:136-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale