Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » İnverted Papilomlu Olgulara Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
 

İnverted Papilomlu Olgulara Yaklaşım Ve Sonuçlarımız

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Yıldız M.

İnverted papillom, nazal kavite ve paranazal sinüslerin respiratuvar mukozasından gelişen, agresiv davranış gösteren ve malign transformasyon riski olan benign neoplastik bir lezyondur. Çalışmaya, 1993-2001 yılları arasında Kliniği'mizde inverted papillom tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan yaşları 41-72 yıl arasında (ortalama 57.5±8.52) değişen 18 olgu (3 kadın, 15 erkek) dahil edildi. Yaş, cinsiyet, semptom ve bulgular, tümörün lokalizasyonu, burun ve sinüsler ile ilgili geçirilmiş ameliyat hikayesi, tümöre yaklaşım şekli, takip süresi ve rekürrens açısından olguların dosyaları retrospektif olarak gözden geçirildi. Olguların polikliniğe en sık başvuru nedeni burun tıkanıklığı (%94) ve burun akıntısı (%38.8) idi. Tümör %22.2 (4/14) olguda sağ, %77.7 (14/18) olguda sol nazal pasajda idi. En sık tutulan bölgelerin ise orta meatus (%83.3) ve maksiller sinüs (%72.2) olduğu saptandı. %44.4 (8/18) olgunun başka bir merkezde geçirilmiş ameliyat hikayesi vardı. Olguların %11'ine (2/18) total maksilektomi, %27.7'sine (5/18) endoskopik yaklaşımla tümörün çıkarılması ve %61.1'ine (11/18) ise midfasiyal degloving yaklaşımı ile medial maksillektomi yapıldı. Olguların takip süresi 6-48 ay (ortalama 25.6±14.07) arasında idi. İki olgumuzda (%11.1) malign transformasyon ve üç olgumuzda (%16.6) rekürrens ile karşılaştık. İnverted papillomlu olgularda cerrahi yaklaşım şekli, rekürrens ve malign transformasyon ihtimali göz önünde tutularak seçilmelidir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:140-144

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale