Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu
 

Konka Bülloza Nedenli Orta Konka Baş Ağrısı Sendromu

Dursun E., Erbek S., Erbek S.

Kulak Burun Boğaz polikliniklerine müracaat eden olguların büyük bir kısmını baş ağrısı şikayeti olanlar oluşturmaktadır. Bu olgular içinde orta konka patolojilerine bağlı mukozal kontakt baş ağrıları (MKBA) son yıllarda önem kazanmıştır. Orta konka patolojilerine bağlı MKBA, orta konka baş ağrısı sendromu (OKBAS) olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada, OKBAS'nda tanı kriterleri ve konka büllozalı olgularda endoskopik cerrahi sonuçları tartışılmıştır. Primer şikayeti baş ağrısı olan 17 konka büllozalı olgu değerlendirilmiştir. Tanı, nazal endoskopik muayene ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografide orta konka ile lateral nazal duvar ve/veya septum arasında mukozal kontakt alanlarının saptanması ile konulmuştur. Olguların tamamına unilateral veya bilateral lateral parsiyel konka rezeksiyonu (lateral laminektomi) uygulanmıştır. Baş ağrısı 12 olgu (%70) tarafından "tamamen geçti", 5 olgu (%30) tarafından "daha iyi" şeklinde tarif edilmiştir. Medikal tedaviye yanıt vermeyen inatçı baş ağrılarında infeksiyon dışı sinonazal patolojilerin özellikle MKBA'nın varlığı da unutulmamalı ve araştırılmalıdır. Bunlar içinde sıkça görülen konka büllozalara bağlı OKBAS'nda endoskopik cerrahi tedavi sonuçlarının oldukça başarılı olduğunu vurgulamak isteriz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:150-155

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale