Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2002 » Baş Ve Boyun Bölgesinin Melanoma Dışı Cilt Kanserleri
 

Baş Ve Boyun Bölgesinin Melanoma Dışı Cilt Kanserleri

Özeri C., Samim E., Bayız Ü., Dursun E., Korkmaz H.

Cilt kanseri insanlarda en sık görülen malignitedir ve çoğunluğunu melanoma dışı cilt kanserleri (MDCK) [bazal hücreli karsinom (BHK), yassı hücreli karsinom (YHK)] oluşturmaktadır. Baş ve boyun bölgesi MDCK'nin sık görüldüğü bir bölgedir. Bu çalışmada kliniğimizde 1992 ve 1996 tarihleri arasında tanı koyularak cerrahi rezeksiyon uygulanan ve düzenli takipleri yapılabilen, BHK ve/veya YHK'lu 29 olgu retrospektif olarak incelenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların %10.3'ünde (3/29) çift lezyon mevcuttu. Lezyonların %81.3'ü (26/32) BHK, %17.7'si (6/32) YHK'du. Genel olarak olguların %96.6'sında (28/29), lezyonların %96.9'unda (31/32); BHK'lu olguların %95.8'inde (23/24), lezyonların %96.2'sinde (25/26); YHK'lu olguların ve lezyonların %100'ünde (6/6) cerrahi başarı elde edildi. BHK'lu olgularda, YHK'lu olgulardan daha sınırlı bir cerrahiyle, iyi bir prognoz elde etmenin mümkün olacağını ve uygulanacak rekonstrüksyon yönteminde, morbiditenin en az olacağı yöntemin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cilt kanserlerinin insidansının azaltılmasında ve erken tanı ve tedavinin yapılabilmesinde, toplumun hastalık hakkında bilgilendirilmesinin ve birinci basamak sağlık hizmeti verecek personelin eğitilmesinin çok önemli olduğu inancındayız.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:10 S:3 Syf:156-163

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale