Sekonder tonsil tüberkülozü

Çalgüner M., Anadolu Y., Altoparlak İ., Tolunay Ö.

Son yüzyılda tüberküloz olgularında anlamlı bir azalma görülmektedir. Buna bağlı olarak tüberkulozun oral kavite tutulumu sıklığı da azalmıştır. Oral kavite lezyonları içinde tonsil tutulumu da nadir görülür. Sekonder tüberkülozda oral kavite lezyonları primer tüberküloza göre daha sıktır ve daha çok yaşlılarda görülür. Oral tüberküloz lezyonlarının nadir görülmesi klinisyenlerin hastalığın tanısını koymasında güçlüklere ve bazı hastalarda yanlış tanı konmasına neden olmaktadır. Bu vaka sunumunda sekonder tonsil tüberkulozunun nadir tutulum yerine dikkat çekilerek primer akciğer tüberkulozlu vakalarda kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin bu durumda da kullanılabileceğini gösterdik .

Secondary tonsillar tuberculosis

Çalgüner M., Anadolu Y., Altoparlak İ., Tolunay Ö.

There has been a dramatic decrease in the incidence of tuberculosis during the last century. Due to this decrease, oral cavity involvement has diminished to a point at which it is now very rare. Tonsillar tuberculosis is a rare location among oral lesions. Secondary tuberculous lesions of the oral cavity are more common than primary lesions and are seen mostly in older persons. The rarity of oral tuberculous lesions has made the clinicians less sensitive to the disease as part of a differential diagnosis, which results in misdiagnosis of some patients. In this case report, we present a secondary tonsillar tuberculosis to draw attention to this rare location of tuberculous lesions, by which the primary lung tuberculosis of the cases could be diagnosed and treated as is in this case.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-1

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale