Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » PRİMER LARİNGEAL AMİLOİDOZ: OLGU SUNUMU
 

PRİMER LARİNGEAL AMİLOİDOZ: OLGU SUNUMU

Samim E., Üstün H., Haberal İ., Fidan V.

Laringeal amiloidoz, retilüloendotelyal sistem tarafından salgılanan amiloidin ekstraselüler matrikste birikimi ile olan bir durumdur. İmmünoglobülinlerin hafif zincirini üreten genin bozulmasıyla kalıtımsal olarak gelişen sistemik formları olduğu gibi, sadece larinkste yerleşmiş lokal formları da bulunmaktadır. Bu makalede kliniğimize ses kısıklığı şikayeti ile baş vuran primer laringeal amiloidozlu hasta literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

PRİMARY LARYNGEAL AMYLOIDOSIS: A CASE REPORT

Samim E., Üstün H., Haberal İ., Fidan V.

Laryngeal amyloidosis is a condition which characteristic is the extracellular deposition of amyloid proteins secreted by reticuloendothelial system. The systemic form develops due to a genetic defect in the gene which produce the light chain of immunoglobuline, and in the localized form like laryngeal amyloidosis it can be seen in any organ. In this article, a case with laryngeal amiloidozis who applied to our clinic with hoarseness was discussed, reviewing the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale