Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » Astımlı Kronik İnflamatuar Sinonazal Hastalıklı Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları
 

Astımlı Kronik İnflamatuar Sinonazal Hastalıklı Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçları

Samim E., Bayız Ü., Dursun E., Ceylan K., Bayız H.

Astım, hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Kronik inflamatuar sinonazal hastalıklar (KİSNH)’la ilişkisi halen tartışmalıdır ve ilişkiyi açıklayan değişik mekanizmalar ileri sürülmüştür. Fakat bilinen bir gerçek astımlı olguların büyük çoğunluğunda KİSNH’ın varlığıdır. Bu çalışmada 1996-1999 yılları arasında astım tanısı alan nonallerjik ve polipsiz KİSNH’lı (kronik rinosinüzitli) 30 olguda, endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların %10’u (3/30) ağır persistan, %16.7’si (5/30) orta persistan ve 73.3’ü (22/30) hafif persistan astımlı idi. ESC sonrası olguların %80’inde (24/30) astım semptom ve bulgularında düzelme tespit edilmiş ve başarılı kabul edilmiştir. Astımlı olgularda primer tedavinin medikal olduğu, astımın KİSNH’la birlikteliğinde ESC’nin tamamlayıcı ve uygulanabilecek en iyi cerrahi tedavi olduğu inancındayız. Ayrıca, KİSNH’ın tetikleyici etkisinin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadığını da vurgulamak isteriz.

Results of Endoscopic Sinus Surgery in Asmatic Patients with Chronic Inflammatory Sinonasal Disease

Samim E., Bayız Ü., Dursun E., Ceylan K., Bayız H.

Asthma is a chronic inflammatory disease of lower airways. The relationship between asthma and chronic inflammatory sinonasal disease (CISND) is still debated and various mechanisms that explain this relationship are proposed. But it’s well known that there exits CISND in the most of the patients with asthma. In this article, the results of the endoscopic sinus surgery (ESS) in 30 patients with non-allergic non-polyposis CISND (chronic sinusitis) and asthma between 1996-1999 were evaluated. Ten percentage (3/30), 16.7% (5/30) and 73.3% (22/30) of the patients were severe, moderate and mild persistent asthma, respectively. After the ESS asthma symptoms and findings were improved in 80% (24/30) of the patients and these patients were accepted successful. As a conclusion, medical treatment is essential in asthmatic patients and ESS is the complementary part of the treatment and the best surgical method in patients with asthma and CISND. In addition, ESS is also the important to prevent the triggering effect of CISND.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-2

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale