Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » SEPTOPLASTİ SIRASINDA BAKTEREMİ GELİŞİMİ
 

SEPTOPLASTİ SIRASINDA BAKTEREMİ GELİŞİMİ

Kocatürk S., Yardımcı S., Demiray T.

Septoplastiye bağlı bakteriyemi gelişiminin saptanması amacıyla septoplasti yapılan elli hastadan preoperatif nazal sürüntü ve kan kültürü ile perioperatif kan kültürleri alınarak incelenmiştir. Kontrol grubu olarak nazal patolojisi olmayan 44 kişiden nazal sürüntü kültürü çalışılmıştır. Nazal sürüntü kültürlerinde polimikrobial floranın yanında 8 hastada S. aureus, 6 hastada E. Coli ve 1 hastada Proteus spp. tespit edilmiştir. Preoperatif kan kültürlerinde üreme olmazken perioperatif kan kültürlerinde 1 hastada koagülaz negatif stafilokok, 1 hastada alfa hemolitik streptokok izole edilmiştir. Yüzde dört (2/50) oranında bakteriyemiye rastlamış olmamız septoplasti sırasında bakteriyemi gelişiminin nadir fakat riskli hasta grubunda dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu düşündürmektedir. Enfektif komplikasyon gelişme riski bulunan hasta grubunda antibiyotik profilaksinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

BACTEREMIA DURING SEPTOPLASTY

Kocatürk S., Yardımcı S., Demiray T.

The study is designed to evaluate incidence of bacteremia during septoplasty procedure. Fifty patients were included in the study. Preoperative nasal smears and blood cultures as well as perioperative blood cultures were evaluated regarding bacteremia. In the control group, nasal cultures were obtained from forty-four patients without any sinonasal pathology. In nasal cultures S. aureus (8 patients), E. coli (6 patients) and Proteus spp (1 patients) were isolated in addition to polymicrobial flora. No growth was detected in the preoperative blood cultures while in coagulase(-) staphylococcus and alpha-hemolytic streptococcus were isolated in two patients perioperative blood cultures. Bacteremia during septoplasty is rare (4%) but it can be important in patients who are susceptible to complications of bacteremia. Antibiotic prophylaxis seems to be necessary for the patients at risk of infective complications.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-2

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale