Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » PRİMER PARANASAL SİNÜS NON-HODGKİN’S LENFOMASI: (VAKA SUNUMU)
 

PRİMER PARANASAL SİNÜS NON-HODGKİN’S LENFOMASI: (VAKA SUNUMU)

Kaya B.

Paranazl sinüsler ve nazal fossanın primer non-Hodgkin’s lenfomasıda tedavi seçenekleri ve tedavi sonrası rezidüel kitlenin ayırıcı tanısının nasıl yapılması gerektiği tartışmalıdır. Maksiller sinüs lokalizasyonlu 34 yaşında erkek hastanın kombine radyokemoterapiye cevabı ve tedavi sonrası değerlendirilmesi literatür ışığında tartışıldı.

PRIMARY NON-HODGKİN’S LYMPHOMA OF THE PARANASAL SINUSES (A CASE REPORT)

Kaya B.

In primary non-Hodgkin’s lymphoma ( NHL ) of the paranasal sinuses and nasal fossa the choice of treatment is a subject of discussion. Also the evaluation of the residüal mass after treatment is important. The treatment response and the follow up of a 34 year old male patient diagnosed as NHL of maxillary sinus; after chemoradiotherapy is discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-3

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale