Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » ORGANİK VE FONKSİYONEL DİSFONİLERDE TEDAVİ SONRASI SES KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN AKUSTİK OLARAK ÖLÇÜMÜ
 

ORGANİK VE FONKSİYONEL DİSFONİLERDE TEDAVİ SONRASI SES KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN AKUSTİK OLARAK ÖLÇÜMÜ

Dursun G., Karamürsel E. A.

Ses hastalıkları; organik ve fonksiyonel patolojiler olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır. Fonksiyonel ses hastalıklarında; normal vokal fold morfolojisi ve hareketiyle ilişkili olan disfoni sıklıkla görülür. Organik ses hastalıkları ise; genel olarak larenksdeki temel patolojik değişiklikleri içermektedir. Fonksiyonel ve organik ses hastalıklarının her ikisi de; medikal, cerrahi veya ses terapisi yöntemleriyle tedavi edilebilirler. Bu tedavi yöntemlerinin ses üzerindeki sonuçlarını belirlemek ve değerlendirmek için, akustik analizlerin belirli yöntemleri tanımlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı ; organik ve fonksiyonel ses hastalıklarında tedavi öncesi ve sonrası ölçülen akustik analizlerdeki değişiklikleri göstermektir. Akustik ses analizleri 27’si fonksiyonel, 100’ü organik tipte olan toplam 127 kişilik hasta grubuna uygulandı. Hastaların sesleri, tedaviden önce ve tedaviden üç hafta sonra kayıtları alınarak analiz edildi. Akustik ses analizlerinde; jitter, shimmer, temel frekans, harmoniklerin gürültüye oranı, normalize edilmiş gürültü enerjisi gibi parametreler ölçüldü. Tüm analizler ses patolojisi olmayan 25 kişilik kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Tedaviden önce ve sonra ölçülen tüm akustik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Elde ettiğimiz sonuçlar; akustik ölçümlerin, ses kısıklığının derecesinin görsel olarak değerlendirilmesinde oldukça yararlı olduğunu göstermiştir. Akustik analizler; tedaviden önce ve sonra vokal fonksiyonları değerlendiren objektif bir metod olarak kabul edilebilirler.

ACOUSTIC MEASUREMENT OF CHANGES IN VOICE QUALITY AFTER THE TREATMENT FOR ORGANIC AND FUNCTIONAL DYSPHONIA

Dursun G., Karamürsel E. A.

Voice disorders can be classified in a number of ways. In general, these disorders are divided into organic and functional pathologies. Functional voice disorders have a common finding of dysphonia associated with normal vocal fold morphology and vibrations. Organic voice disorders involve pathologic structural changes effecting the larynx . Both functional and organic voice disorders could be managed by the means of medical, surgical or speech therapy modalities. In order to evaluate and determine the results of these management modalities on voice, certain methods of acoustic analysis have been described. The main aim of this study was to describe the variations in acoustic analysis, before and after treatment for organic and functional voice disorders. Acoustic voice analysis were carried out in a group of 127 patients including 27 with functional type and 100 with organic type. The patients’ voices were recorded and analyzed before and three weeks after treatment. Acoustic voice signal data were measured for jitter, shimmer, fundamental frequency, harmonics to noise ratio and normalized noise energy parameters. All analysis were compared with the control group (n=25) without voice pathology. A statistically significant difference were found in all of the acoustic parameters; measured before and after the treatments. The results indicated that; acoustic measurements have been helpful in evaluating the degree of hoarseness. Acoustic analysis could be regarded as an objective method to evaluate vocal functions before and after the treatment.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-3

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale