Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » LARENKS VE HİPOFARENKS KANSER. PREOPERATİF KORD VEARİTENOİD MOBİLİTESİNİN POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİK TETKİK.DEĞER.
 

LARENKS VE HİPOFARENKS KANSER. PREOPERATİF KORD VEARİTENOİD MOBİLİTESİNİN POSTOPERATİF HİSTOPATOLOJİK TETKİK.DEĞER.

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Tunç A., Sarı A. A.

Amaç: Larenks kanserlerinde preoperatif kord ve aritenoid hareketlerini, postoperatif histopatolojik tetkiklerle karşılaştırarak larengeal konservatif cerrahi endikasyonlarına ışık tutmak ve konservasyon cerrahisi oranlarının artmasına yardımcı olmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırmamızda kord ve aritenoid hareketleri klinik olarak hareketli, fikse veya kısıtlı şeklinde tanımlanan 30 hasta çalışmaya alındı.. Postoperatif larenks spesmeni subglottik, glottik ve supraglottik bölgelere ayrılarak formolinle fikse edildi ve patologla birlikte değerlendirildi. Tiroaritenoid kas, posterior krikoaritenoid kas, krikoaritenoid eklem, paraglottik bölge, konus elastikus ve aritenoid kartilaj tutulumu araştırıldı. Bulgular: Preoperatif kord ve aritenoid hareketi kısıtlı olanlarda tiroaritenoid kas tutulumu (2/6) %33.3, paraglottik bölge tutulumu (3/6) %50, aritenoid kartilaj tutulumu (1/6) %16.6 oranında olup konus elastikus, krikoaritenoid eklem ve posterior krikoaritenoid kas tutulumu yoktu. Preoperatif kord ve aritenoidi fikse olanlarda tiroaritenoid kas tutulumu (9/19) %47.4, krikoaritenoid eklem tutulumu (8/19) %42.1, konus elastikus tutulumu (9/19) %47.4, posterior krikoaritenoid kas tutulumu (3/19) %15.8, paraglottik bölge tutulumu (13/19) %68.4, aritenoid kartilaj tutulumu (9/19) %47.4 oranında idi. Tartışma ve Sonuç: Paraglottik bölge, tiroaritenoid kas ve konus elastikus konservasyon cerrahisi açısından çok önemlidir. Aritenoid ve kord hareketlerindeki kısıtlılık ve fiksasyon genellikle tiroaritenoid kas ve paraglottik bölge tutulumu ile birliktedir. Piriform sinüs tümörlerindeki kord ve aritenoid hareketlerindeki kısıtlılık veya fiksasyon tümör büyüklüğüne veya basısına bağlı olabilir.

THE EVALUATION OF PREOPERATIVE MOBILITY OF THE VOCAL FOLD AND ARYTENOID WITH POSTOPERATIVE HISTOPATHOLOGIC…

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Tunç A., Sarı A. A.

Objectives: The aim is; laryngeal conservative surgery indications and to help conservation surgery rates to increase, by comparing preoperative vocal fold and arytenoid movements with postoperative histopathologic examinations in carcinoma of the larynx and hypopharynx. Material and method: 30 patients with laryngeal carcinomas evaluated for preoperative vocal fold and arytenoid movements were included into our study. The movements of vocal folds and arytenoids were defined clinically as mobile, fixed or limited. Postoperatively, the laryngeal specimens were divided into subglottic, glottic and supraglottic areas and fixed with formaldehit and evaluated with a pathologist. The involvement of thyroarytenoid muscle, posterior cricoarytenoid muscle, cricoarytenoid joint, paraglottic area, conus elasticus, arytenoid cartilage were investigated. Results: In cases with limited movement of vocal fold and arytenoid movements preoperatively, the rate of thyroarytenoid muscle involvement was 33.3% (2/6), the rates of paraglottic area and arytenoid cartilage involvement were 50% (3/6) and 16.6 (1/6), respectively. There was no involvement of cricoarytenoid joint, conus elasticus and posterior cricoarytenoid muscle. In cases with fixed preoperative vocal fold and arytenoid, the rate of thyroarytenoid muscle involvement was %47.4 (9/19), the rate of cricoarytenoid joint involvement was %42.1 (8/19). The rate of involvement in conus elasticus was %47.4 (9/19). The rate of involvement in posterior cricoarytenoid muscle was %15.8 (3/19). The rates of involvement in paraglottic area and arytenoid cartilage were %68.4 (13/19) and %47.4 (9/19) respectively. Conclusion: Paraglottic site, thyroarytenoid muscle and conus elasticus are crucial for conservation surgery. The limitation and fixation in movements of arytenoid and vocal fold is usually associated with involvement of thyroarytenoid muscle and paraglottic area. The limited or fixed mobility of vocal fold and arytenoid in pyriform sinus tumors may be a result of the greater size and extension of the tumor.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-3

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale