Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2003 » Cep Telefonu Kullanımının İşitme Üzerine Etkilerinin Yüksek Frekans Odyometrisi İle Araraştırılması
 

Cep Telefonu Kullanımının İşitme Üzerine Etkilerinin Yüksek Frekans Odyometrisi İle Araraştırılması

Eryılmaz A., Uzun A., Dağlı M., Boynueğri S., İriz A. E., Göçer C., Taştan E.

Amaç: Cep telefonu kaynaklı elektromanyetik alanın işitme üzerine olan zararlı etkilerinin araştırılması. Materyal ve Metod: Kliniğimizde 08.06.2001-10.06.2002 tarihleri arasında 13’ü kadın, 37’si erkek en az bir yıldır cep telefonu kullanan toplam 50 kişi ve kontrol grubu olarak 12’si kadın, 8’i erkek toplam 20 cep telefonu kullanmayan kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki grubun standart (250-8000Hz) ve yüksek frekans (8000-16000Hz) odyometrik ölçümleri yapılmıştır. Bulgular: Yaş(25 yaş altı ve üstü), cinsiyet, telefon kullanım süresi(24 aydan az ve çok), günlük konuşma ortalaması (10dk’dan az ve çok), telefonun DSAR değeri (1,14 W/kg altı ve üstü) dikkate alınarak yapılan karşılaştırmada anlamlı fark tesbit edilememiştir. Çalışma ve kontrol grubunun aynı taraf kulakları arasında yapılan karşılaştırmada klinik önemi olan bir sonuç elde edilmemiştir. Sonuç: Günümüzde iç kulak fonksiyonlarını güvenilir şekilde gösteren yöntemlerden biri olan yüksek frekans odiometresi kullanılarak yapılan çalışmamızın sonucunda cep telefonunun iç kulağa zararlı etkisi gösterilememiştir.

The Investigation of the effects of Mobile Phone Using on Hearing with High Frequency Audiometry

Eryılmaz A., Uzun A., Dağlı M., Boynueğri S., İriz A. E., Göçer C., Taştan E.

Purpose: This study evaluates the potential damage of electromagnetic field produced by GSM mobile phones on hearing. Materials and Method: Study group consists of 50 cellular phone users (13 female, 37 male), control group consists of 20 people (12 female, 8 male) that did not use cellular phone. Standard (250-8000Hz) and high freguency (8000-16000 Hz) audiometric measurement results obtained. Results: No statistically significant evidence was obtained at specific absorbtion rate (SAR) (<1,14 W/kg, >1,14 W/kg), age (<25 years, >25 years of age), sex, total exposure time (<24 months and >24 months) and daily exposure time (<10 minutes/day, >10 minutes/day) values. On comparison of same side ears between two groups no clinically significant result was obtained. Conclusion: High freguency audiometric measurement results do not support the idea of potential damage on hearing due to electromagnetic field produced by GSM mobile phones. Further investigations are needed to evaluate the health risks involved in using mobile phones.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2003-3

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale