Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Olgu Sunumu: Inferior Konka Bulloza
 

Olgu Sunumu: Inferior Konka Bulloza

Uslu S., Ural A.

İnferior konka bulloza, alt konkanın pnömatizasyonu olup seyrek görülen bir klinik durumdur. Klinikte burun tıkanıklığı, basağrısı, geniz akıntısı, anosmi ve bazen epifora gibi belirtilere yol açabilir. Tanıda anamnez ve fizik muayene sonrası bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme değerlidir. İnferior konka bulloza (İKB) varlığında cerrahi tedavi seçilmis olgularda uygulanabilir. Maksiller sinüs içine uzanımı olmayan pnömatize alt konka varlığında outfracture ve/veya lateral turbinektomi yapılabilir. Maksiller sinüs bağlantılı İKB olgularında ise iyatrojenik inferior meatal antrostomiyi önlemek için, pnömatize orta konkalarda uygulanan turbinoplasti benzeri bir tekniğin alt konkaya uygulanması önerilmektedir. Makalede burun tıkanıklığı yakınmasıyla basvuran 23 yasındaki İKB olgusu sunulmustur. Hastada İKB’nın maksiller sinüs ile bağlantısız olusu ve preoperatif topikal dekonjesyon ile semptomatolojinin anlamlı sekilde azalması nedeni ile outfracture ve radyofrekans uygulaması yapılmıstır. İnferior konka bullozanın semptomatolojisi, tanı ve tedavi stratejileri tartısılmıstır.Alt konka hipertrofisi ayırıcı tanısında İKB akılda tutulmalıdır.

Case Report: Inferior Concha Bullosa

Uslu S., Ural A.

Inferior concha bullosa is defined as the pneumatization of inferior intranasal turbinate and is a rare clinical condition. Its chief clinical symptoms are nasal stuffiness, headache, postnasal drip, anosmia and sometimes epiphora. After taking careful history and prompt physical examination, computed tomography (CT) evaluation is the most valuable diagnostic measure. Selected symptomatic cases may call for surgical treatment. Infrior concha bullosa (ICB) cases with no extension to maxillary sinus may be treated via outfracture and/or lateral turbinectomy; whereas for ICB cases with extension to maxillary sinus, inferior turbinoplasty similar to the technique applied to middle turbinate is suggested in order to avoid iatrogenic inferior meatal antrostomy. In this article, a 23-year-old patient complaining from unilateral nasal stuffiness is presented. Since the patient reported significant relief with topical decongestant application and ICB was unrelated to maxillary sinus in our case, outfracture and radiofrequency ablation were performed. Symptomatology, diagnostic and therapeutic measures for ICB are discussed. In the differential diagnosis of inferior turbinate hypertrophy, ICB should be kept in mind.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004/12-3 129-131

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale