Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Nazofarenks Karsinomlu Hastalarda Farklı Histolojik Sınıflandırmaların Klinik Parametreler ve Prognozla ilişkisi
 

Nazofarenks Karsinomlu Hastalarda Farklı Histolojik Sınıflandırmaların Klinik Parametreler ve Prognozla ilişkisi

Doğan M., Akyol G., Akmansu M., Yamaç D.

Bu çalısmada nazofarenks karsinomunun histolojik tiplerinin sağ kalım süresiyle olan olası ilişkileri ve klinik parametrelerle olan ilişkileri göstermek amaçlanmıstır. Daha önce nazofarenks karsinomu tanısı alan 36 adet biyopsi WHO, Cologne ve Hsu sınıflamalarına göre yeniden sınıflandırıldı. Hastaların yası, cinsiyeti, uygulanmıs tedavi türü ve sağ kalım süreleri incelendi. EBV varlığı immünhistokimyasal olarak değerlendirildi. Klinik parametrelerden hiçbirinin sağ kalım süresiyle iliskisi saptanmadı. Uygulanan tedavi tiplerinin de sağ kalım süresine etkisi saptanmadı. WHO sınıflandırmasına göre 2 hasta tip 1, 8 hasta tip 2, 26 hasta tip 3 olarak değerlendirildi. Ve WHO sınıflandırmasına göre histolojik tiplerin sağ kalım süresiyle iliskili olduğu saptandı (p=0.0058). 24 hastada izlenen ve WHO sistemine Cologne tarafından eklenen lenfositik infiltrasyonun da sağ kalım süresine etkisi saptanmadı. HSU tarafından ön görülen sellüler morfoloji ve atipinin tümörlerin büyük kısmının (%69,4) Tip A olmasına rağmen yasam süresine bir etkisi saptanmadı. EBV varlığı 29 hastanın 11’inde izlenirken diğer parametrelerle iliskisi saptanmadı. Literatürle uyumlu olarak nazofarenks karsinomlu hastalarda sağ kalım süresi üzerinde etkisi olan tek parametre WHO sınıflandırması olduğu sonucuna varılmıstır.

Correlation of Various Histopathologic Classifications of Nasopharyngeal Carcinoma With Clinical Parameters

Doğan M., Akyol G., Akmansu M., Yamaç D.

The aim of this study was to show a possible impact of various histologic classification of NPC on survival and correlations with clinical parameters. Biopsies belonging to 36 NPC cases were histologically reclassified according to WHO, Cologne and Hsu. Age, sex therapy modality and survival of each case were analysed. Presence of EBV was verified immunohistochemically. None of the clinical parameters were correlated with the survival. The type of therapy seemed to have no impact on survival. According to WHO classification 2 cases were type 1, 8 were type 2 and 26 were type 3 and it showed correlation with survival (p=0.0058). Lymphocytic infiltration which was added to WHO system by Cologne were seen in 24 of tumors but did not have an impact on survival. Cellular morphology and atypia suggested by HSU also had no significance although most of the tumors were classified as type A (%69,4). EBV was found to be present in 11of 29 cases. However no correlation with other parameters was found. In accordance to literature we concluded that WHO classification is the only parameter that has an impact on survival in NPC.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004/12 -3 122-128

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale