Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » KOMPLİKE FRONTO-ORBİTAL MUKOSEL OLGUSU
 

KOMPLİKE FRONTO-ORBİTAL MUKOSEL OLGUSU

Uzun L., Kalaycı M., Uğurbaş H. S., Çağavi F., Açıkgöz B.

Frontal mukosel, sinüs mukozasının drenaj özelliğinin kaybıyla oluşan, yavaş büyüyen ve lokal agresif seyirli lezyonlardır. Progresif olarak sinüsü dolduran lezyon anterior ve posterior kemik duvarda destrüksiyona yol açarak komşu anatomik yapılara uzanabilir. Klinik olarak sessiz seyirli olduklarından, hastalar genellikle ileri dönemlerde, orbita veya anterior kranial fossaya uzanmış halde ve çoğunlukla başağrısı ve görme bozukluğu ile başvururlar. Tedavide endoskopik sinüs cerrahisinden, daha radikal operasyonlara değişik cerrahi metodları uygulanmaktadır. Bu makalede, orbita üst duvarında kemik destrüksiyonu oluşturarak orbitaya uzanmış olan bir mukosel olgusu sunulmuş ve uygulanan cerrahi yöntem tartışılmıştır.

A CASE OF COMPLICATED FRONTO-ORBITAL MUCOCELE

Uzun L., Kalaycı M., Uğurbaş H. S., Çağavi F., Açıkgöz B.

Frontal mucoceles are slow-growing and locally aggressive lesions. They occur by loss of draining properties of the frontal sinus. A progressively enlarging lesion results in destruction of the anterior and posterior wall of the sinus and extends to the surrounding anatomic structures. Frontal mucoceles have a silent clinical course so the patients usually present with headache and visual disturbance with the orbital and cranial extension at the end stages. Management of mucoceles includes functional endoscopic surgery or more radical surgical methods. In this article, a case of mucocele that extended to the orbita by the destruction of the orbital bone is presented and the method of surgical management is discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale