Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » İNSANDA VOMERONAZAL ORGAN VE KLİNİK ÖNEMİ
 

İNSANDA VOMERONAZAL ORGAN VE KLİNİK ÖNEMİ

Vomeronazal organ (VNO), pek çok memelide olfaktuar sistem ile birlikte bulunan, intranazal kemoduyusal bir yapıdır. Yerleşimi itibarı ile septum ön 1/3 kısmında, kolumellanın 1-2 cm dorsalinde ve nazal tabanın 0,5-1 cm üzerinde yer almaktadır. Hayvan türlerindeki fonksiyonu üzerinde az çok mutabakat vardır. Anatomik olarak varlığı yetişkin insanlarda da gösterilmiştir. Bununla birlikte VNO’nun insanda işlevi konusunda az sayıda ve çoğu zaman birbiriyle çelişen veriler mevcuttur. Bu yapının anatomisi, histolojik özellikleri ve işlevi üzerindeki görüşler güncel yayınlardan yararlanılarak sunulmuştur.

HUMAN VOMERONASAL ORGAN AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE

Vomeronasal organ (VNO) is an intranasal chemosensory structure that exists in addition to the olfactory system. It is located in the anterior third of nasal septum, 1-2 cm dorsal to the columella and 0,5-1 cm above nasal floor. It is thought to be functional in animals. Its presence has been shown in adult human beings. But there exists to be few and contradictory information in the literature concerning its function in men. Current ideas related to the anatomy, histological properties and function of VNO are presented via a brief review of the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-1

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale