Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » YUTMA BOZUKLUĞUNDA FİBEROPTİK ENDOSKOPİK TANI YÖNTEMİ VE DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ
 

YUTMA BOZUKLUĞUNDA FİBEROPTİK ENDOSKOPİK TANI YÖNTEMİ VE DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ

Özkaptan Y., Gerek M., Atalay A., Çiyiltepe M.

Disfaji kelimesi ‘yutma bozukluğu’ demektir ve genel olarak yutma mekanizmasındaki patolojilere dayalı yeme bozukluğunu ifade etmede kullanılır. Disfaji; aspirasyon pnömonisi, kilo kaybı, dehidratasyon, malnütrisyon ve hava yolunu tıkamaya neden olabileceğinden kişilerin sağlığını açısından önemlidir. Bu nedenle, kullanılan diagnostik yöntemler tanı aşamasında önem kazanır. Yutma bozukluklarında en önemli tanı yöntemlerinden birisi de fiberoptik endoskopik yutma çalışması (FEYÇ)’dır. FEYÇ sırasında transnazal fiberoptik larengoskop ile farengeal fazdaki yutma değerlendirilir. Prematür bolus kaçağını, larengeal penetrasyonu, trakeal aspirasyonu, ve vestibüldeki rezidüyü görüntüleyerek yutma bozukluğundaki tanı doğrulanır. Bu yazının amacı FEYÇ protokolünü oluşturarak disfajinin klinik tanısındaki klinik uygulamaların standart biçimde ele alınması ve sonuçların objektif verilere dayanmasını sağlamaktır. Hazırlanan bu çalışma ve uygulama protokolü kliniğimizde son dört yıl içerisinde kullanılmaktadır. Yutma bozukluğu yakınması ile başvuran 600’dan fazla hastaya bu protokol uygulanarak bulgular belli bir düzen içerisinde kayıt altına alınmıştır. Uygulama sonuçları dikkate alınarak protokol revize edilmiş ve son şekli verilerek kullanıma sunulmuştur.

Fiberoptik Endoscopic Swallow Study and Evaluation Protocol In Swallowing Disorders

Özkaptan Y., Gerek M., Atalay A., Çiyiltepe M.

The word dysphagia refers the meaning of disordered eating. Generally speaking, dysphagia refers to difficulty in eating as a result of disruption in swallowing process. Dysphagia can be a serious threat to one’s health since it can lead to the risk of aspiration pneumonia, malnutrition, dehydration, weight loss and airway obstruction. Therefore, the diagnostic measures become important when assessing the deglutitive skills. One of the common diagnostic procedures utilized in practice is the fiberoptic endoscopic swallow study (FESS). During FESS, a transnasal laryngoscope is used to assess swallowing skills during pharyngeal phase of swallowing. The procedure is a safe technique for detecting premature bolus loss, laryngeal penetration, tracheal aspiration, and residue in the laryngeal vestibule. The purpose of this paper is to establish a protocol for FESS procedure. Several hospital policies in practice and the literature review are taken as a guide for this protocol. The final form is a result of more than 600 application of the protocol within last year in our clinic.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale