Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » LİNGUAL TİROİDDE DİSFAJİ (Olgu sunumu)
 

LİNGUAL TİROİDDE DİSFAJİ (Olgu sunumu)

Özkaptan Y., Gerek M., Atalay A., Akçam T.

Yirmi iki yaşında erkek hasta disfaji ve disfoni şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede dil kökünde 4 cm çapında kitle saptandı. Boyun tomografisi ve magnetik rezonans görüntülemede tiroid bezinin normal lokalizasyonda bulunmadığı, dil kökündeki kitlenin tiroid dokusu ile uyumlu olduğu saptandı. Bu bulgular tiroid sintigrafisi ile desteklendi. Fiberoptik endoskopik yutma çalışmasında katı gıda alımı sonrası kitle yüzeyinde gıda birikimi olduğu ve hastanın bunu 3-4 yutkunmada temizlediği saptandı. Modifiye baryumlu yutma çalışmasında lateral pozisyonda epiglotun larengeal vestibulü kapatamadığı, gıdanın postkrikoid bölgeden özefagusa ilerlediği ve katı gıdalarda ardışık yutma hareketi ile farenksin temizlendiği gözlendi. Postoperatif 10.uncu günde yapılan yutma çalışmalarında tüm gıdalarda yutma normal olarak değerlendirildi.

DYSPHAGIA DUE TO LINGUAL THYROID (Case report)

Özkaptan Y., Gerek M., Atalay A., Akçam T.

Twenty two-year old male patient presented with complaints of dysphagia and dysphonia. Physical examination revealed a mass of 4 cm in diameter at the tongue base. On the computerized tomography and magnetic resonance imaging of the neck, the thyroid gland was not seen on the normal localization and the mass which was located at the tongue base was compatible with ectopic lingual tissue. These findings were confirmed by thyroid scintigraphy. In fiberoptic evaluation of swallowing, pooling of the bolus was noted due to the mass and the patient cleared it after three or four swallowing efforts. Modified barium swallow study in lateral position, revealed that the epiglottis did not cover the laryngeal vestibule, the bolus transmited to the esophagus from postcricoid area, and pharynx cleared after a few concurrent swallowing efforts. On the postoperative 10th day, swallowing studies with all types of food showed normal function.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-1

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale