Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » ORTA KONKA PNÖMATİZASYONU :140 Vakalık Serinin Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi
 

ORTA KONKA PNÖMATİZASYONU :140 Vakalık Serinin Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi

Uzun L., Savranlar A.

Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri yardımıyla, büllöz orta konka görülme sıklığının belirlenmesi, deviasyon derecesine göre büllöz konka lokalizasyonunun ve pnömatizasyon derecesinin saptanması. Materyal ve Metod: Dijital ortama kaydedilmiş 140 hastanın paranazal sinüs BT görüntüleri taranarak, bilgisayar programı yardımıyla deviasyon derecesi ve büllöz konkaların pnömatize alanının vertikal ve horizontal çaplarının ölçümü yapıldı. Deviasyona göre aynı tarafta, karşı tarafta veya bilateral görülme sıklığı belirlendi. Bulgular: Ciddi deviasyonu olan hastalarda, minimal derecede deviasyonu olan gruba göre, deviasyonun karşı tarafında büllöz orta konka görülme sıklığında belirgin artış saptandı (x2< 0.001). Ciddi devisyonu olan grupta, her iki tarafta büllöz orta konka bulunduğu vakalarda deviasyonun karşı tarafında konka pnömatizasyonunun belirgin derecede fazla olduğu saptandı (p< 0.001) Sonuç: Ciddi derecede septum deviasyonu olan hastalarda, minimal derecede deviasyonu olan hastalara göre, deviasyonun karşı tarafında daha sık olarak konka büllöza görülmektedir. Bilateral konka büllöza görülen olgularda, deviasyonun karşı tarafındaki orta konka daha fazla pnömatize olmaktadır.

PNEUMATIZATION OF THE MIDDLE TURBINATE: A Computed Tomography Study in 140 Patients

Uzun L., Savranlar A.

To determine the frequency of concha bullosa and the localization and degree of pneumatization according to severity of the septum deviation by computed tomographic evaluation. Method: We have retrospectively reviewed paranasal sinus CT images digitally stored of 140 consecutive patients. The severity of the deviation and the horizontal and vertical diameters of the pneumatized area of concha bullosa when bilateral found were determined. The frequency and localization of concha bullosa were determined according to severity of deviation. Results: The frequency of concha bullosa on the contralateral side to deviation were found to be higher in patients with severe septum deviation than the patients with mild septum deviation (x2< 0.001). The pneumatization of the concha bullosa was more prominent on the contralateral side to deviation than the deviation side when bilateral concha bullosa was found (p< 0.001). Conclusion: Concha bullosa was more frequently seen on the contralateral side to deviation in patients with severe septum deviation than in patients with mild septum deviation. In cases who have bilateral concha bullosa, the prominent pneumatization was detected on the contralateral side to deviation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-2

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale