Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » LARENKSİN BAZALOİD SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU:ÜÇ OLGU SUNUMU
 

LARENKSİN BAZALOİD SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU:ÜÇ OLGU SUNUMU

Ünal A., Tezer M.S., Özcan M., Tuncel Ü., Kulaçoğlu S.

Üst solunum yolları kaynaklı kanserlerinin çoğu skuamöz hücreli karsinomadır. Basaloid skuamöz hücreli karsinoma (BSHK) skuamöz hücreli karsinomanın (SHK) histolojik ve klinik variantı olarak oluşur ve sıklıkla üst solunum yollarında görülür. Konvansiyonel skuamöz hücreli karsinoma göre oldukça agresiv seyreder. Vakaların çoğu lokal rekürrens ve uzak metastaza bağlı olarak kaybedilmektedir. Bu makalede bazaloid skuamöz hücreli karsinoması olan 3 vaka sunulmuştur. Bu 3 hastanın iki tanesinde nüks tespit edilmiştir. Birinde erken dönemde akciğer metastazı diğerinde ise boyun metaztazı mevcuttu.

BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LARYNX : REPORT OF THREE CASES

Ünal A., Tezer M.S., Özcan M., Tuncel Ü., Kulaçoğlu S.

Squamous cell carcinomas constitute the majority of the upper respiratory tract cancers. Basaloid squamous cell carcinoma is a histological variant of squamous cell carcinoma and the it mainly affects the upper aerodigestive tract. This tumor is a highly aggressive tumor compared to the squamous cell carcinoma. The mortality rate is high due to a high incidence of early regional and distant metastasis. In this article we present three cases of basaloid squamous cell carcinoma. Two cases developed distant metastases, one of the cases had lung metastasis and the other had regional neck node metastasis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-2

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale