Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » İNVERTED PAPİLLOMADA CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
 

İNVERTED PAPİLLOMADA CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Kılıç G., Akmansu H., Eryılmaz A., Acar A., Dağlı M., Dursun E., İriz A. E., Tanrıkulu S.

Inverted papilloma (İP) burun ve paranazal sinüslerin nadir görülen tümörlerindendir. Benign olmasına rağmen rekürrens oranı yüksektir. İP’da cerrahi tedavi yaklaşımları transnazal endoskopik cerrahi eksizyondan, açık radikal cerrahi prosedürlere kadar değişmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde 2000-2003 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanan 7 İP olgusunun sonuçları değerlendirilmiştir. Cerrahi yaklaşımın şeklini belirleyen ana faktör hastalığın yaygınlığıdır. İP’un bilinen yaygın tedavisi ekstranasal cerrahi olsa da, endoskopik cerrahinin sınırlı yerleşim gösteren tümörlerde tercih edilebilir ve yaygın tümörlerde de gerektiğinde ekstranasal prosedürlerle birlikte kullanılabileceğini vurgulamak isteriz.

SURGICAL TREATMENT APPROACHES IN INVERTED PAPILLOMA

Kılıç G., Akmansu H., Eryılmaz A., Acar A., Dağlı M., Dursun E., İriz A. E., Tanrıkulu S.

Inverted papilloma (IP) is a rare tumor of the nasal cavity and paranasal sinuses. Although IP is a benign tumor, it has a high rate of recurrence. Treatment modalities of IP range from transnasal endoscopic surgical excision to open radical procedures. In this article, postoperative results of 7 inverted papilloma cases operated in our clinic between 2000 and 2003 were evaluated. The major factor determining the surgical approach is the extension of the disease. We recommend that endoscopic surgery can be preferred in limited tumors and also used together with extranasal procedures in extensive tumors.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-2

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale