Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » VOKAL NODÜLLERDE SES KALİTESİNDEKİ DÜZELMENİN AKUSTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
 

VOKAL NODÜLLERDE SES KALİTESİNDEKİ DÜZELMENİN AKUSTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dursun G., Karamürsel E. A., Satı I.

Vokal nodüller çocuklarda ve erişkinlerde ses kısıklığının en sık görülen nedenlerindendir. Nodüller; vokal foldlarda vibrasyon amplitüdünün en fazla oluştuğu yerde, iki taraflı kalınlaşmanın meydana gelmesiyle karakterizedir. Bu çalışmada ses; jitter, shimmer, temel frekans, harmoniklerin gürültüye oranı(HNR) ve normalize edilmiş gürültü enerjisi (NNE) gibi akustik ölçümlerle objektif olarak değerlendirildi ve vokal nodüllerde tedaviyle ortaya çıkan ses kalitesindeki değişiklikler gösterilmiştir. Vokal nodüllü 14 hastanın sesi tedaviden önce ve sonra akustik olarak ölçülerek analiz edilmiştir. Akustik parametreler, sesinde herhangi bir patoloji olmayan kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Tedaviden sonra ortalama jitter, shimmer ve NNE değerlerinin düştüğü ve HNR değerinin arttığı gözlenmiştir. Tedaviden sonra elde edilen parametreler, kontrol grubunun değerlerine yakın değerler göstermiştir. Akustik ölçümler sesteki değişikliklerin objektif olarak ölçülmesini sağlar.

ACOUSTIC MEASUREMENT OF VOICE IMPROVEMENTIN PATIENTS WITH VOCAL NODULES

Dursun G., Karamürsel E. A., Satı I.

Vocal nodules are the most common cause of hoarseness in children and adults. They are characterized by bilateral thickening of vocal folds, at the site of the highest amplitude of vibration. In this study; changes in vocal quality with treatment was demonstrated with objective measurement of voice, such as acoustic measures of jitter, shimmer, fundamental frequency, harmonics to noise ratio (HNR), normalized noise energy (NNE). Acoustic tests of voice were carried out in 14 patients with vocal nodules before and after the treatment. Acoustic parameters were compared with the control group . A statistically significant decrease in the mean jitter, shimmer and NNE parameters and increase in HNR parameters were seen after the treatment. Acoustic parameters approached values of control group after the treatment. Acoustic measurements provide objective measurement of voice changes.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-2

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale