Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Le Fort I Osteotomi Yaklaşımının Değerlendirilmesi
 

Le Fort I Osteotomi Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Amaç: Paranazal sinüs ve santral kafa tabanı tümörlerinin cerrahi tedavisinde kullanılan Le Fort I osteotomi yaklaşımını, endikasyon, cerrahi görüş ve komplikasyonları yönünden değerlendirmektir. Materyal-Metod: 1990-2003 yılları arasında santral kafa tabanı ve paranazal sinüs tümörü nedeniyle Le Fort I osteotomi yaklaşımı kullanılarak ameliyat edilen 15 hasta retrospektif olarak incelendi. Tümörün tipi, lokalizasyonu, boyutu, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları ve rezidüel ve/veya nüks tümör açısından cerrahi yaklaşım değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaşları 6-43 (ortalama: 16.2 yıl) olup, 14’ü erkek, 1’i kadındı. On bir angiofibrom, 1 sfenoid sinüs Ca, 1 sfenoid sinüs mukoseli, 1 sfenoid fibröz displazi, 1 maksiller fibröz displazili olguda Le Fort I osteotomi yaklaşımı kullanıldı. Angiofibrom vakalarının 3’ü evre II, 4’ü evre III, 4’ü evre IV olup, evre IV olan vakalarda Le Fort I yaklaşımı+ preauriküler infratemporal yaklaşım uygulandı. Bir olguda nüks, bir olguda ise rezidü tümör görüldü. Postoperatif dönemde yaklaşıma bağlı olarak gelişen komplikasyonlar 1 olguda diş hasarı, bir olguda ise epifora idi. Sonuç: Büyük santral kafa tabanı ve paranazal sinüs tümörlerinin cerrahi tedavisinde, Le Fort I osteotomi yaklaşımı geniş cerrahi ekspojur sağlayan, pediatrik hastalarda güvenle kullanılabilen, kozmetik bir yaklaşımdır. Bu tümörlerinin cerrahi tedavisinde uygun olan vakalarda ilk düşünülmesi gereken yaklaşımlardan biridir.

The Evaluatıon Of The Le Fort I Osteotomy Approach

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Objective: To evaluate the indication, exposure and complications of the Le Fort I osteotomy approach for the removal of tumors of central skull base and paranasal sinuses. Material-Method: Between 1990 and 2003, 15 cases that had undergone skull base and paranasal sinus tumors resection via the Le Fort I osteotomy approach were analyzed retrospectively. Tumor type, location, and size; intraoperative and postoperative complications; and residual tumor and/or tumor recurrence were reviewed for surgical approach. Results: The age of the cases were 6-43 years (mean: 16.2 years), and the cases were 14 male,1 female. The Le Fort I osteotomy approach was used in 11 angiofibroma, 1 sfenoid sinus ca, 1 sfenoid sinus mucosel, 1 sfenoid sinus fibrous dysplasia and 1 maxiller fibrous dysplasia. Angiofibroma constituted 3 in stage II, 4 in stage III, 4 in stage IV, and the cases of the stage IV were treated with Le Fort I osteotomy I+ preauricular infratemporal approaches. One patient had residual tumor, and one patient developed tumor recurrence. Postoperative complications attributable to the approach were loss of tooth in one patient and epiphora in one patient. Conclusion: Le Fort I osteotomy approach is a cosmetic technique which provide excellent surgical exposure and may be safely used in pediatric cases for the removal of extensive central skull base and paranasal sinuses tumors. This approach should be first considered for the treatment of these tumors in the cases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale