Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Nokturnal Nazal Konjesyonlu Hastalarda Değişik Baş Pozisyonlarının Nazal Konjesyon Üzerine Etkisi
 

Nokturnal Nazal Konjesyonlu Hastalarda Değişik Baş Pozisyonlarının Nazal Konjesyon Üzerine Etkisi

Balbaloğlu E., Uzun L.

Amaç: Nokturnal nazal konjesyon tanımlayan hastalarda, supin ve dik pozisyona göre, kırkbeş derece baş yukarı pozisyonda (yüksek yastıkla) yatma pozisyonun total nazal hava akımına etkisini araştırmak. Metod: Nazal polipi olmayan ve son üç ay içerisinde nazal operasyon geçirme öyküsü olmayan 18 yaşın üzerindeki 32 olgu çalışmaya alındı. Olgular alerjik rinit yönüyle incelendi, sigara ve ilaç kullanımı yönüyle sorgulandı. Hastalar supin, dik ve kırk beş derece baş yukarı yatma pozisyonlarında on beş dakika bekletildikten sonra rinoflowmetri ile total nazal hava akımı ölçümleri yapıldı. Elde edilen değerler One-way ANOVA ve Post-hoc Tukey test ile değerlendirildi. Bulgular: 11 olgunun günde en az yarım paket sigara içme anamnezi verdiği ve 8 olguda alerjik rinit bulunduğu saptandı. Ortalama total nazal hava akımı değerleri, supin pozisyonda en az (141.6 ± 133.6 cm3/sn), dik pozisyonda en fazla (460.6 ± 174.2) ve baş 45 derece baş yukarıda yatar pozisyonda 380.7 ± 173.6 cm3/sn olarak bulundu. Supin pozisyonda elde edilen ortalama total nazal hava akımı değerlerinin, dik ve baş 45 derece baş yukarıda yatar pozisyonda elde edilen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.001). Ancak dik pozisyonda ve baş 45 derece baş yukarı yatar pozisyonda elde edilen ortalama total nazal hava akım değerleri arsındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.351). Sonuç: Nokturnal konjesyon tanımlayan hastalarda yüksek yastıkla yatma ile nazal konjesyon büyük oranda azalmakta ve nazal hava akımı anlamlı oranda düzelmektedir.

The Effect Of The Various Head Positions On Nasall Congestion İn Patients With Nocturnal Nasal Congestion

Balbaloğlu E., Uzun L.

Objective: To investigate the effect of lying in supine with the head 45 degrees elevated position (high pillows) on total nasal airflow, compared to that of upright and supine positions in patients with nocturnal nasal congestion Method : 32 cases who were older than 18 years old without nasal polyposis or recent nasal surgery within the past 3 months were entered to the study. All cases were evaluated regarding the presence of allergic rhinitis and the smoking status and the medications used were noted. Patients were held in the supine with the head 45 degrees elevated, upright and supine positions for 15 minutes and then mean total nasal airflow values were measured by using rinoflowmetry is performed. Results are evaluated by using One-way ANOVA and Post-hoc Tukey tests. Results: Eleven cases had a history of at least half pack cigarette smoking a day and eight cases had allergic rhinitis. The mean total nasal airflow rate was found to be lowest in the supine position (141.6 ± 133.6 cm3/sn), highest in the erect position (460.6 ± 174.2 cm3/sn), and 380.7 ± 173.6 cm3/sn in the head 45 degrees elevated position. The mean total nasal airflow rate in the supine position was found to be significantly lower than the rates in other positions (p<0.001). There wasnt any significant difference between rate in the supine with the head 45 degrees elevated and upright positions. Conclusion: Lying in supine with the head 45 degrees elevated position, significantly reduces the nasal congestion and improves nasal airflow rate in patients with nocturnal congestion.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale