Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Anjiotensin Iı Reseptör Antagonisti (Valsartan) Kullanımına Bağlı Anjioödem
 

Anjiotensin Iı Reseptör Antagonisti (Valsartan) Kullanımına Bağlı Anjioödem

Aydın Ö., Yayla B., Mola F.

Anjioödem, genellikle dil, ağız tabanı, dudaklar, larenks ve yüzde ortaya çıkan, subkutanöz veya submukozal ödeme bağlı şişliklerle kendini gösterir. Anjioödem, ender görülmekle beraber hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerine bağlı ortaya çıkan anjioödem uzun zamandan beri bilinmektedir. Son yıllarda, ACE inhibitörlerinin öksürük ve anjioödem gibi yan etkilerini önlemek amacıyla, antihipertansif tedavide yeni bir seçenek olan anjiotensin II reseptör (AT2) antagonistleri kullanılmaya başlanmıştır. At2 reseptör antagonistlerine bağlı anjioödem çok nadir olarak görülebilmektedir. Valsartan kullanımına bağlı anjioödem gelişen 45 yaşında bir bayan hasta, literatür verileri gözden geçirilerek sunulmuştur.

Angıoedema Assocıated Wıth Use Of Angıotensın Iı Receptor Blocker (Valsartan)

Aydın Ö., Yayla B., Mola F.

Angioedema presents with swelling related to subcutaneus or submucosal edema and usually occurs in tongue, base of the mouth, lips, larynx and face. Angioedema is a rare entity, it can be a potentially life- threatining condition. Angioedema due to angiotensin converting enzyme inhibitors has been known for a long time. In recent years, angiotensin II receptor antagonists has became a new class of antihipertensives to eliminate cough and angioedema associated with ACE inhibitors. AT2 reseptor antagonist-induced angioedema may occur in extremely rare. A 45 year-old female, in whom has developed angioedema due to valsartan, is presented by reviewing literature reports.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale