Lingual Tiroid

Erpek G., Odabaşı O., Metin K.K., Yıldız M.

Lingual tiroid, tiroid dokusunun normalde olması gereken pretrakeal bölgeden farklı bir bölgede yerleşimi ile karekterize, nadir görülen bir embriyolojik aberasyondur. Lingual tiroid, ektopik tiroid dokusunun görüldüğü en sık lokalizasyondur. Insidansı 1: 3000 ile 1:10000 arasında değişiklik gösterir. Bu olgu sunumunda, şiddetli disfaji ile başvurmuş ve orta hatta dilkökünde kitle görülen ve transhyoid yaklaşım uygulanan 19 yaşında kadın hasta tartışılmıştır.

Lıngual Thyroıd

Erpek G., Odabaşı O., Metin K.K., Yıldız M.

Lingual thyroid is an uncommon embryological aberration characterized by the presence of thyroid tissue located in a site different from the pretracheal region as in normal. Lingual thyroid is the most frequent ectopic location of the thyroid gland, although its clinical incidence varies between 1:3000 and 1:10000. We present a case of a 19-year-old female who presented with severe dysphagia caused by a mass located on the base of the tongue in midline and underwent surgery by using the transhyoid approach.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale