Lingual Tiroid

Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E., Kocabay C.

Lingual tiroid, tiroid dokusunun tamamının yada bir kısmının anormal embriyolojik gelişimine bağlı oluşan gelişimsel konjenital bir anomalidir. Ultrasonografi (USG) ve sintigrafiyi içeren görüntüleme yöntemleri tanının doğrulanmasında yardımcıdır. Bu çalışmada lingual tiroidli bir olgu sunuldu ve literatür gözden geçirildi. Yemek yerken annesi tarafından dil kökünde şişlik fark edilen yedi yaşında kız çocuğu kliniğimize getirildi. Fizik muayenesinde dil kökünde orta hatta orofarinksi kapatmayan bir kitle saptandı. Sintigrafik çalışma, dil kökünde ektopik lingual tiroid dokusu olduğunu fakat boyunda fonksiyonel tiroid dokusunun olmadığını gösterdi. USG’de de boyunda tiroid dokusunun olmadığı görüldü. Tiroid fonksiyon testleri normal sınırlar içinde idi. Cerrahi eksizyon herhangi bir yakınmaya neden olmadığı ve tek fonksiyonel tiroid dokusu olduğu için önerilmedi. İki yıllık takip sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Lingual tiroid dil kökünde kitle ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Lıngual Thyroıd

Yıldırım İ., Kılıç M. A., Okur E., Kocabay C.

Lingual thyroid, a developmental congenital anomaly, occurs as a result of complete or partial abnormal embryologic development of thyroid tissue. Imaging studies including ultrasonography (USG) and scyntigraphy are useful in confirming the diagnosis. In this study, we presented a case of lingual thyroid and reviewed the literature. A seven-year old female patient with a tongue base mass noticed by her mother during feeding was admitted to our clinic. Physical examination revealed a tongue base mass in the midline, which was not obliterating the oropharyngeal lumen. Scyntigraphic study showed ''an ectopic lingual thyroid'' in the tongue base but not a functioning thyroid tissue in the neck. USG revealed no thyroid tissue in the neck as well. Thyroid function tests were within normal range. Surgical exision was not recommended since the lingual mass was the only functioning thyroid gland and not leading to any complaint. It didn’t cause any problem during a follow-up period of two years. Lingual thyroid should be kept in mind in the differential diagnosis of masses of the tongue base.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale