Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Trakeotomi Sonrası Dönemde Larengotrakeal Stenozun Değerlendirilmesinde Sanal Endoskopik Yöntem
 

Trakeotomi Sonrası Dönemde Larengotrakeal Stenozun Değerlendirilmesinde Sanal Endoskopik Yöntem

Gündoğdu S., Savranlar A., Uzun L., Altın R., Balbaloğlu E.Ş.

Giriş ve Amaç: Koronal ve aksiyel planda çekilmiş spiral bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve bilgisayar programı kullanılarak, lümenli organların endoskopik görüntülerinin oluşturulması işlemi sanal endoskopi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada trakeotomi yapılan ve daha sonra dekanüle edilmiş olan hastalarda trakeotomi bölgesinde oluşabilecek stenozun sanal endoskopi yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal Metod: Farklı sebeplerle trakeotomi yapılmış 8 hastanın larengotrakeal stenoz (LTS) yönüyle semptomları araştırıldı ve fizik muayeneleri yapıldı. Trakeotomi bölgesinin değerlendirilmesinde spiral aksiyel bilgisayarlı tomografi görüntülerinden elde edilen reformat sanal endoskopik görüntülerle trakeotomi bölgesinin endoluminal görüntüleri elde edildi. Stenoz derecesi Myer derecelendirme sistemine göre değerlendirildi. Bulgular: İki hastada Grade I stenoz saptandı. Stenozu olmayan hastalarda, trakea ön duvarda geçirilen operasyona sekonder trakeal halka düzensizliği ve yer yer trakeal kartilaj fraktürü gözlendi. Sonuç: SE, larengotrakeal bölge normal antomik yapılarında ve bu bölgede lokalize lezyonlarda, gerçeğine çok yakın endoluminal görüntü verebilmektedir. Videolarengoskopi ve/veya rijit veya fleksibl bronkoskopi ile lezyonun distal bölgesinin değerlendirilemediği durumlarda ve bronkoskopi yapılamayan hastalarda, yardımcı tanı yöntemi olarak uygulanabilir.

Vırtual Endoscopy In The Evaluatıon Of Post-Tracheotomy Laryngotracheal Stenosıs

Gündoğdu S., Savranlar A., Uzun L., Altın R., Balbaloğlu E.Ş.

Objective: Virtual endoscopy (VE) is three-dimensional representation of hollow structures generated from two-dimensional computerized tomography images by the help of computer. We aimed to evaluate the tracheotomy site by virtual endoscopy in patients who underwent tracheotomy. Material and Method: Eight patients who underwent tracheotomy for various reasons and were decanulated after a limited period entered the study. Three-dimensional reconstruction images of the tracheotomy site were generated and the degree of stenosis was graded according to Myer grading system for each patient. Results: Low grade tracheal stenosis was detected in two patients. Irregularity of the anterior tracheal wall and fractures of the tracheal rings secondary to tracheotomy were detected in all of the remaining six patients. Conclusion: VE can be used to obtain reliable endoluminal images of the lesions localized in the larynx and trachea. It can also be used as a supplementary diagnostic method when videolaryngoscopy and /or rigid or flexible bronchoscopy fail to show regions distal to the lesion.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale