Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi Sonrası Burun Ve Paranazal Sinüslerin Klinik Ve Radyolojik Değerlendirmesi
 

Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi Sonrası Burun Ve Paranazal Sinüslerin Klinik Ve Radyolojik Değerlendirmesi

Köybaşıoğlu A., İleri F., Uslu S., Asal K., Ceylan A., Ural A.

Pitüiter fossaya transnazal transsfenoidal yaklaşım, cerrahi sonrası nazal ve paranazal morbiditeyi artırabilmektedir. Nazal ve paranazal komplikasyonlar, cerrahi sonrası takipte kulak-burun-boğaz takibini de gerekli kılmaktadır. Hipofiz tümörü nedeniyle transnazal transsfenoidal yaklaşım tercih edilmiş olan 15 hasta, postoperatif dönemde, nazal ve paranazal şikayetleri sorgulayan bir anket, anterior rinoskopik muayene, nazal endoskopi ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (PNSBT) ile değerlendirildi. En sık karşılaşılan semptomlar burun tıkanıklığı (%60), burunda kuruluk (%53), burunda kabuklanma (%53), başağrısı (%40), geniz akıntısı (%40), rinore (%26) ve epistaksis (%20) oldu. Septal perforasyon, hastaların %60’ında, intranazal sineşi ise %30’unda görüldü. Postoperatif dönemde PNSBT’de 3 hastada kronik sinüzit, 1 hastada ise sfenoid mukosel saptandı.

Clınıcal And Radg. Assesmnt Ofnose Andparnsl Sınusesof Patıentsafter Transseptaltranssphenoidal Hypophysectomy

Köybaşıoğlu A., İleri F., Uslu S., Asal K., Ceylan A., Ural A.

Transnasal-transsphenoidal approach to the pituitary gland may increase morbidity related to the nose and paranasal sinuses. Nasal complications seen after this intervention necessitates otorhinolaryngologic follow-up postoperatively. Fifteen patients, operated due to hypophyseal tumor were evaluated with a questionnaire, anterior rhinoscopy, diagnostic nasal endoscopy and paranasal sinus computed tomography (PNSCT). The most frequent symptoms were nasal obstruction (60%), nasal dryness (53%), nasal crusting (53%), headache (40%), postnasal drainage (40), rhinorrhea (26%) and epistaxis (20%) respectively. Septal perforation was encountered in 60% of patients and nasal synechiae was noted in 30% of patients. Sphenoid mucocele in one patient and chronic sinusitis in three patients were detected on PNSCT.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale