Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Tiroidektomide Nonrekürren Sinir Ve Klinik Önemi: Bir Olgu Sunusu
 

Tiroidektomide Nonrekürren Sinir Ve Klinik Önemi: Bir Olgu Sunusu

Kunt T., Kocatürk S., Yıldırım A.

Tiroidektomi sırasında vokal kord paralizilerinin nadir fakat önemli sebeplerinden biri de nonrekürren larengeal siniridir (NRLS). NRLS’in anormal yerleşimi siniri cerrahi sırasında hasara yatkın kılmaktadır. Burada sunduğumuz vakada rekürren larengeal sinir klasik yerinde bulunamamış ve daha sonra diseksiyon mikroskop yardımıyla boyunda transvers planda yapılarak krikoaritenoid eklem bölgesinde horizontal planda sinir tanınmıştır. Hastamızda postoperatif vokal kord paralizisi gelişmemiştir.

Nonrecurrent Nerve In Tyroıdectomy And Its Clınıcal Importance: A Case Report

Kunt T., Kocatürk S., Yıldırım A.

An unusual but important cause of vocal cord paralysis is the nonrecurrent laryngeal nerve (NRLN) during thyriodectomy. The anomalous position of NRLN predisposes the nerve to injury. In the present case, the recurrent laryngeal nerve has not been identified at the classical position. The dissection has been facilitated by the operating microscope in a transverse (horizontal) fashion across the neck and the NRLN has been find at the cricotyroid joint area in a more horizontal plane. Vocal cord paralysis has not been detected postoperatively.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-(3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale