Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2004 » Baş Boyun Kitlelerindeki İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız
 

Baş Boyun Kitlelerindeki İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Sonuçlarımız

Kocatürk S., Köybaşıoğlu F., Özakkoyunlu S., Önal B.Ü.

GİRİŞ: Bu çalışma baş- boyun bölgesi yerleşimli palpabl kitlelerin tanısında ince iğne aspirasyon sitolojisi’nin (İİAS) sensitivite, spesifisite ve doğruluk değerlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. MATERYAL ve YÖNTEM: SSK Ankara Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği Sitoloji Ünitesinde 2001-2003 yılları arasında baş-boyun kitlesi olan toplam 369 hastaya İİAS uygulanmıştır. SONUÇLAR: Bu 369 hastadan histopatolojik değerlendirmesi patoloji kliniğimiz kayıtlarında bulunan toplam 83 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Anatomik yerleşim yerlerine göre dağılım yapılmaksızın İİAS ve histopatolojik sonuçların uyumuna göre sensitivite % 93.4, spesifisite % 81.8, doğruluk değerleri % 88.8 olarak bulunmuştur. TARTIŞMA: Baş boyun kitlelerinin ve tiroidin nodüler lezyonlarının İİAS benign-malign ayırımında faydalı birinci basamak tanı yöntemidir.

The Results Of Fıne Needdle Aspıratıon Cytology In The Head And Neck Masses

Kocatürk S., Köybaşıoğlu F., Özakkoyunlu S., Önal B.Ü.

AIM: This study aims to define the sensitivity, specificity and accuracy values of fine needle aspiration cytology (FNAC) in diagnosis of palpable head and neck masses. MATERIAL and METHODS: FNAC was applied to 369 patient with head and neck masses at Cytology Unit of Pathology Dept. İn the SSK Training & Research Hospital, between years of 2001-2003. RESULTS: Among 369 , 83 cases with histopathologic specimens examined in our department were studied. According to the correlation between FNAC and histopathologic examination results, the sensitivity, specificity and accuracy values were defined as 93.4%, 81.8% and 88.8% respectively, without considering the different anotomic localization of the masses. DISCUSSION: FNAC is proved to be the first step diagnostic procedure in differential diagnosis of benign and malignant lesions in head- neck masses and thyroid nodules.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004-3(2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale